Advies

De advisering heeft betrekking op zowel inkoopinhoudelijke als juridische aspecten.
Inkoopinhoudelijk; het generen van ideeën en het zoeken naar inkoopoplossingen op basis van 'total cost of ownership'.
Juridisch; advisering over de interpretatie en praktische toepassing van de Europese aanbestedingsvoorschriften en het opstellen van resultaatgerichte contracten. Op dit gebied kan PPS de volgende diensten bieden: