Introductie

PPS ADVISEURS OVERHEIDSOPDRACHTEN verleent sinds 1992 diensten aan overheden, publiekrechtelijke instellingen en aan de overheid gelieerde organisaties op het gebied van inkoop in het algemeen en het faciliteren en begeleiden van Europese aanbestedingstrajecten in het bijzonder.

PPS
beschikt over ruime kennis en ervaring op het gebied van innovatief aanbesteden. Innovatief aanbesteden kan betrekking hebben op zowel procesvernieuwing als de wijze van aanbesteding.
In het eerste geval kan worden gedacht aan vereenvoudiging van inkoopprocessen en het verminderen van administratieve lasten. Innovatieve vormen van aanbesteden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het faciliteren van alliantievorming en gebruik maken van expertise van marktpartijen.